Tag Archives: نوآوری

نُه دلیلی که اغلب استارتاپ ها با شکست مواجه می شوند

من هرگز اولین دوره فروش سهام اولیه خودم را فراموش نمی کنم. قدمت این ماجرا به دره سیلیکون باز می گردد: در ابتدا همه چیز خوب پیش می رفت . . . . . . تا جایی که یکدفعه خیلی از چیزها به هم ریخت. کسب و کار اولیه ما توسط یکی از غولهای بزرگ بازار سرمایه نابود شد و در واقع چیزی در دست ما باقی نماند که با آن قدرت ادامه و به اصطلاح سر و سامان دادن به مسائل پیش آمده را داشته باشیم. به هر حال همیشه زندگی بالا و پایین دارد. من همیشه یکی از…