Tag Archives: مدیریت زمان

مهمترین عادت کارآفرینان موفق

دن کندی (Dan Kennedy) مدرس و مشاور کسب و کار، در کتاب خود با عنوان “مدیریت زمان برای کارآفرینان”، گام هایی را مطرح می کند که باید آنها را طی کنید تا بتوانید از روزهای پرشتاب و پر از مشغله و فشار زمانی خود بیشترین بهره را برده و زمان در اختیار خود را به پول تبدیل کنید. نویسنده در این مطلب کوتاه عادتی را توصیف می کند که اگر می خواهید موفق باشید باید آن را به کار گرفته – و همیشه به آن عمل کنید. مطمئنم که همیشه و در همه جا موارد استثنائی وجود دارد، ولی با…

دست از خسته کردن خودتان بردارید و هوشمندانه تر کار کنید

آیا شما هم از هر چه کار سخت است، حالتان بد می شود؟ آرزو داشتید که ای کاش حل کردن مشکلات قدری آسان تر بود؟ خوب خبرهای خوبی برایتان داریم. شما دیوانه . . . یا تنبل نیستید. والدین ما، معلمان و مدرسین دانشگاه ما همه و همه به ما گفته اند که موفق شدن در زندگی نتیجه کار و تلاش زیاد و سخت است. اما آنها اشتباه می کردند. سراسر دوران مدرسه، دانشگاه و کار، به نظر می رسید که تنها راه برای پیشرفت در کار و زندگی خواندن بارها و بارها صفحات کتاب درسی برای فراگیری آنها و…