Tag Archives: سبک زندگی

مهمترین عادت کارآفرینان موفق

دن کندی (Dan Kennedy) مدرس و مشاور کسب و کار، در کتاب خود با عنوان “مدیریت زمان برای کارآفرینان”، گام هایی را مطرح می کند که باید آنها را طی کنید تا بتوانید از روزهای پرشتاب و پر از مشغله و فشار زمانی خود بیشترین بهره را برده و زمان در اختیار خود را به پول تبدیل کنید. نویسنده در این مطلب کوتاه عادتی را توصیف می کند که اگر می خواهید موفق باشید باید آن را به کار گرفته – و همیشه به آن عمل کنید. مطمئنم که همیشه و در همه جا موارد استثنائی وجود دارد، ولی با…

شش سلاح رمزآلود کارآفرینان خجالتی

همیشه این تصور غلط وجود دارد که تمام کارآفرینان برون گرا هستند – – شخصیت های خشن و بی ادب یا پر جوش که همواره موجب سرزندگی در یک گروه می شوند. اما در حقیقت اینگونه نیست و حتی افراد برون گرا هم می توانند افرادی خجالتی باشند. یک تمایز وجود دارد. افراد درون گرا پس از اینکه زمانی را در تنهایی صرف کردند احساس جوانی و سرزندگی می کنند. آنها اغلب از داشتن فعالیت هایی آرام مانند خواندن کتاب مورد علاقه خود یا صرف زمانی با دوست صمیمی خود لذت می برند. از طرف دیگر افراد برون گرا علاقه…