ایده های خوبی دارید – – اجازه ندهید محو شوند!

ایده های خوب هر لحظه و ثانیه می آیند و می روند، اما چیزی که همیشه اتفاق نمی افتد گرفتن و حفظ کردن این ایده هاست. شما می توانید بهترین و تاثیر گذارترین ایده ها که موجب رسیدن کسب و کار و زندگی شما به یک سطح نو و جدید می شود را داشته باشید، اما اگر تنها اقدام به کنار گذاشتن آنها کرده و آنها را دنبال نکنید، هیچ تاثیری برای شما نخواهند داشت.

این که دارای چه سطحی از تحصیلات هستیم یا اینکه از کجا به اینجا آمده ایم هیچ اهمیتی در این موضوع ندارد، همه ما دارای ایده های خوب و بزرگی هستیم. مشکل اصلی اینست که اغلب مردم اجازه می دهند تا پستی و بلندی های زندگی در سر راه قرار بگیرند و توانایی به دست گرفتن و کنترل کردن این ایده های طلایی را با نقصان مواجه سازند.

به هر روی ممکن است شما به بزرگترین اختراع بعدی جهان دست پیدا نکنید ( یا شاید هم بر عکس این موضوع اتفاق بیفتد). اما هر آنچیزی که بطور روزانه اقدام به استفاده از آنها می کنیم، روزی برای خود تنها یک ایده بوده است. هر ایده ای دارای ارزش یک میلیارد دلاری نیست، اما شاید یک یا دو مورد از آنها توانایی تغییر مسیر کسب و کار و زندگی شما بسوی بهتر شدن را داشته باشد.

همه ما تنها دارای 24 ساعت زمان در طول روز هستیم، نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر از دیگر افراد. تصور کنید که تنها چند بار یک ایده به ذهن شما خطور می کند ولی شما هیچ اقدامی در برابر آن نمی کنید. در حقیقت اگر هرگز اقدام به برداشتن قدم اولیه نکنیم، هیچ ارزشی برای ما  نسبت به بقیه متصور نیست. دلیل دیگری که بطور حتم ما باید ایده های خود را دریابیم و به آنها توجه کنیم اینست که بصورت اتفاقی یا غیر اتفاقی، همیشه تمام ایده های ما در زمان حضور در دفتر کار به ذهن ما خطور نمی کنند.

اینها سه گامی است که هر روزه باید در این رابطه طی کنیم:

1- یک سیستم داشته باشید.

بهترین روشی که برای جذب و بدست آوردن ایده ها بصورتی منظم یافته ام داشتن یک رویکرد سیستماتیک نسبت به آنها بوده است. ما همگی انجام دادن کارها به روشهای مختلف و متفاوت را ترجیح می دهیم. برخی از ما ابزارآلات الکترونیک را ترجیح می دهیم، در حالی که برخی دیگر روش قدیمی و بیشتر قابل اعتماد قلم و کاغذ را ترجیح می دهیم.

به هر روی، روشی را انتخاب کنید که برای شما بهتر و مفیدتر است و بر آن اساس کار خود را ادامه دهید. من خودم ترجیح می دهم که تمام افکار و ایده های خودم را در طی روز در اپلیکیشن evernote وارد کنم و در پایان روز به تفکر و تجزیه و تحلیل هر یک از آنها بپردازم. پس از اینکه قدری در این روند عمیق تر شدم، ایده هایی را که ممکن است فورا یا در آینده نزدیک اقدامی در رابطه با آنها بکنم در دفتر یادداشت شخصی خودم وارد می کنم.

[level-member]

2- موارد خوب و مناسب را انتخاب کنید.

تنها به دلیل اینکه شما به ایده ها و افکار خود توجه می کنید به این معنا نیست که هر آنچیزی که به ذهن شما خطور می کند به طور حتم چیزی است که شما نسبت به آن عکس العمل نشان داده و حرکتی نسبت به آن انجام می دهید. پیدا کردن یک زمان خلوت و تنها که در آن قادر به تجزیه و تحلیل مواردی باشید که در طی روز به ذهن شما رسیده است بسیار کمک موثری به شما می کند. این همان جایی است که شما می توانید تعیین کنید که آیا یک ایده بخصوص ارزش زمان شما را دارد یا خیر. موارد دیگری که بی ارزش به نظر می رسند را رها کنید.

3- آن را تبدیل به یک عادت کنید.

دقیقا همانند هر عادت دیگری که سعی در نهادینه کردن آن در زندگی خود داریم، این مورد هم نیاز به زمان دارد. من عمیقا اعتقاد دارم که اگر شما تلاشی مصمم و از روی اعتقاد قلبی را بر اساس یک روند خاص و مشخص برای دستیابی به ایده های خود پی بگیرید، به میزان بسیار زیادی بر زندگی شخصی و حرفه ای شما تاثیر گذار خواهد بود.

از تمامی مردان و زنان بزرگی که من شانس همکاری با آنها را داشته ام، همه بخوبی اهمیت دنبال کردن و پافشاری کردن بر ایده های خود واقف بودند. بنابراین به هدف خود بچسبید و آن را دنبال کنید.

[/level-member]