عامل موثر در موفقیت: تفکرات خود را ثبت کنید

اگر می خواهید در وقت خود صرفه جویی کنید و ایده ها و تفکرات شما در میان انبوهی از کارهای روزمره، گم و کم رنگ نشوند، حتما از ابزار های لازم استفاده کنید.
نرم افزار Free Mind یکی از بهترین نرم افزارهای رایگان جهت سازمان دهی به افکار شما است.